Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Tuyển sinh
/ Tuyển sinh
Tuyển sinh
- Chuyên mục tuyển sinh cung cấp thông tin liên quan đến tuyển sinh của trường với cách thức đăng ký học, bảng giá học phí, thủ tục nhập học và các vấn đề liên quan.
Filter:

Chuyên mục tuyển sinh cung cấp thông tin liên quan đến tuyển sinh của trường với cách thức đăng ký học, bảng giá học phí, thủ tục nhập học và các vấn đề liên quan.

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 04-07-2024
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024 28-08-2023
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024
Thông tin học phí năm học 2023 - 2024
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 20-06-2023
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Biểu mẫu Hồ sơ nhập học của trẻ 12-08-2010
Biểu mẫu Hồ sơ nhập học của trẻ
Biểu mẫu Hồ sơ nhập học của trẻ
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099