Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Thực đơn của trẻ
/ Phụ huynh
Thực đơn của trẻ
- Một phần không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi con người đó là thể chất. Ngô Thời Nhiệm chăm chút thực đơn đa dạng phong phú, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho trẻ.
Filter:

Một phần không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi con người đó là thể chất. Ngô Thời Nhiệm chăm chút thực đơn đa dạng phong phú, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho trẻ. Thực phẩm từ các nhà cung cấp uy tín, vệ sinh và có chất lượng. Nhà trường cũng cung cấp cho trẻ lịch khám sức khỏe hàng năm.

Thực đơn của trẻ từ ngày 02.10.2023 đến ngày 07.10.2023 28-09-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 02.10.2023 đến ngày 07.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 02.10.2023 đến ngày 07.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 25.09.2023 đến ngày 30.09.2023 23-09-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 25.09.2023 đến ngày 30.09.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 25.09.2023 đến ngày 30.09.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 28.06.2021 đến ngày 03.07.2021 25-06-2021
Thực đơn của trẻ từ ngày 28.06.2021 đến ngày 03.07.2021
Thực đơn của trẻ từ ngày 28.06.2021 đến ngày 03.07.2021
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099