Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Thực đơn của trẻ
/ Phụ huynh
Thực đơn của trẻ
- Một phần không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi con người đó là thể chất. Ngô Thời Nhiệm chăm chút thực đơn đa dạng phong phú, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho trẻ.
Filter:

Một phần không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi con người đó là thể chất. Ngô Thời Nhiệm chăm chút thực đơn đa dạng phong phú, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho trẻ. Thực phẩm từ các nhà cung cấp uy tín, vệ sinh và có chất lượng. Nhà trường cũng cung cấp cho trẻ lịch khám sức khỏe hàng năm.

Thực đơn của trẻ từ ngày 01.01.2024 đến ngày 06.01.2024 30-12-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 01.01.2024 đến ngày 06.01.2024
Thực đơn của trẻ từ ngày 01.01.2024 đến ngày 06.01.2024
Thực đơn của trẻ từ ngày 25.12.2023 đến ngày 30.12.2023 23-12-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 25.12.2023 đến ngày 30.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 25.12.2023 đến ngày 30.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 18.12.2023 đến ngày 23.12.2023 16-12-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 18.12.2023 đến ngày 23.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 18.12.2023 đến ngày 23.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 11.12.2023 đến ngày 16.12.2023 09-12-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 11.12.2023 đến ngày 16.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 11.12.2023 đến ngày 16.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 04.12.2023 đến ngày 09.12.2023 02-12-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 04.12.2023 đến ngày 09.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 04.12.2023 đến ngày 09.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 27.11.2023 đến ngày 02.12.2023 25-11-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 27.11.2023 đến ngày 02.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 27.11.2023 đến ngày 02.12.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 13.11.2023 đến ngày 18.11.2023 11-11-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 13.11.2023 đến ngày 18.11.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 13.11.2023 đến ngày 18.11.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 06.11.2023 đến ngày 11.11.2023 04-11-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 06.11.2023 đến ngày 11.11.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 06.11.2023 đến ngày 11.11.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 30.10.2023 đến ngày 04.11.2023 28-10-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 30.10.2023 đến ngày 04.11.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 30.10.2023 đến ngày 04.11.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 23.10.2023 đến ngày 28.10.2023 21-10-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 23.10.2023 đến ngày 28.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 23.10.2023 đến ngày 28.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 16.10.2023 đến ngày 21.10.2023 13-10-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 16.10.2023 đến ngày 21.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 16.10.2023 đến ngày 21.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 09.10.2023 đến ngày 14.10.2023 06-10-2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 09.10.2023 đến ngày 14.10.2023
Thực đơn của trẻ từ ngày 09.10.2023 đến ngày 14.10.2023
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099