Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích Nhà trường
/ Giới thiệu / Thành tích đạt được
Thành tích Nhà trường
- Thành tích của nhà trường qua các năm học với nhiều bằng khen, cờ và giấy khen của ngành giáo dục.
Filter:

Thành tích của nhà trường qua các năm học với nhiều bằng khen, cờ và giấy khen của ngành giáo dục.

Đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 21-09-2023
Đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Thủ Đức đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 theo quyết định số 3398/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 9 năm 2021
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 26-06-2021
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Quận 9 đạt kiểm định giáo dục cấp độ 2 theo số 1574-115/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 6 năm 2021
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 04-12-2014
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Quận 9 đạt kiểm định giáo dục cấp độ 2 theo số 126/GCN của Uỷ bân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 12 năm 2014
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099