Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích Giáo viên
/ Giới thiệu / Thành tích đạt được
Thành tích Giáo viên
- Thành tích Giáo viên
Filter:

Thành tích Giáo viên

Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023 31-08-2023
Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023
Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023
Cô Lê Thị Thanh Đoàn đạt giải khuyến khích - Hội thi Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 11-05-2022
Cô Lê Thị Thanh Đoàn đạt giải khuyến khích - Hội thi Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 -
Cô Lê Thị Thanh Đoàn đạt giải khuyến khích - Hội thi Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 2022
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099