Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Thành tích đạt được
/ Giới thiệu
Thành tích đạt được
- Thành tích đạt được
Filter:
Thành tích đạt được
Đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 21-09-2023
Đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Thủ Đức đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 theo quyết định số 3398/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 9 năm 2021
Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023 31-08-2023
Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023
Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023
Cô Lê Thị Thanh Đoàn đạt giải khuyến khích - Hội thi Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 11-05-2022
Cô Lê Thị Thanh Đoàn đạt giải khuyến khích - Hội thi Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 -
Cô Lê Thị Thanh Đoàn đạt giải khuyến khích - Hội thi Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 2022
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 26-06-2021
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Quận 9 đạt kiểm định giáo dục cấp độ 2 theo số 1574-115/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 6 năm 2021
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 04-12-2014
Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2
Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Quận 9 đạt kiểm định giáo dục cấp độ 2 theo số 126/GCN của Uỷ bân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 12 năm 2014
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099