Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Hoạt động Học tập - Trải nghiệm
/ Thư viện
Hoạt động Học tập - Trải nghiệm
- Hoạt động Học tập - Trải nghiệm
Filter:
Hoạt động Học tập - Trải nghiệm
Hoạt động trải nghiệm Bé làm bánh Pizza năm 2023 15-08-2023
Hoạt động trải nghiệm Bé làm bánh Pizza năm 2023
Hoạt động trải nghiệm Bé làm bánh Pizza năm 2023
Bé vui ngày hội về vườn 01-08-2023
Bé vui ngày hội về vườn
Nằm trong chuỗi sinh hoạt của hệ thống trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, sáng ngày 1/8/2023 cơ sở Tp. Thủ Đức đã tổ chức chương trình “Bé vui ngày hội về vườn”.
Các bé lớp mầm học tiếng Anh 09-10-2020
Các bé lớp mầm học tiếng Anh
Các bé lớp mầm học tiếng Anh
Các bé lớp mầm học tiếng Anh ngày 11.9.2020 11-09-2020
Các bé lớp mầm học tiếng Anh ngày 11.9.2020
Các bé lớp mầm học tiếng Anh ngày 11.9.2020
Các bé lớp Lá học tiếng Anh ngày 11.9.2020 11-09-2020
Các bé lớp Lá học tiếng Anh ngày 11.9.2020
Các bé lớp Lá học tiếng Anh ngày 11.9.2020
Bé tập hành quân 07-09-2020
Bé tập hành quân
Bé tập hành quân
Giờ học hát của bé lớp mầm 07-09-2020
Giờ học hát của bé lớp mầm
Giờ học hát của bé lớp mầm
Bé tập làm Bác Sĩ 09-08-2020
Bé tập làm Bác Sĩ
Bé tập làm Bác Sĩ
Bé tập chăm sóc em bé 09-08-2020
Bé tập chăm sóc em bé
Bé tập chăm sóc em bé
Bé tập làm cấp dưỡng 09-08-2020
Bé tập làm cấp dưỡng
Bé tập làm cấp dưỡng
Bé học xếp hình 09-08-2020
Bé học xếp hình
Bé học xếp hình
Bé tập mang dép (25 - 36 tháng) 09-07-2020
Bé tập mang dép (25 - 36 tháng)
Bé tập mang dép (25 - 36 tháng)
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099