Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
/ Giới thiệu / Thành tích đạt được / Thành tích Nhà trường

Đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, Thủ Đức đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 theo quyết định số 3398/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 9 năm 2021
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099