Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
/ Tin tức / Bản tin nhà trường

Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023

Nhằm chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, trường mầm non Ngô Thời Nhiệm đã tổ chức chương trình Em yêu chú Bộ đội để qua đó giúp các em trải nghiệm các tiết mục thú vị.
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Chương trình Em yêu chú Bộ đội năm 2023
Người đăng: Diep Nguyen, Mr.
Nguồn: Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099