Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Ban giám hiệu
/ Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG Mầm non Thủ Đức

Trần Thị Ngọc Sương
Trần Thị Ngọc Sương
Hiệu trưởng từ tháng 11/2021 đến nay.
Quan Nguyễn Thục Vy
Quan Nguyễn Thục Vy
Phó Hiệu trưởng từ tháng 09/2014 đến nay.
Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
Phó Hiệu trưởng từ tháng 10/2018 đến nay.
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099