Trường mầm non Ngô Thời Nhiệm!
Ba công khai của trường
/ Giới thiệu / Tổng quan về trường
Ba công khai của trường
- Báo cáo kết quả thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của các cơ sở giáo dục Công lập và Ngoài công lập.
Filter:
Báo cáo kết quả thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của các cơ sở giáo dục Công lập và Ngoài công lập.
Ba công khai năm học 2023 - 2024 18-09-2023
Ba công khai năm học 2023 - 2024
Ba công khai năm học 2023 - 2024
Ba công khai năm học 2022 - 2023 18-09-2022
Ba công khai năm học 2022 - 2023
Ba công khai năm học 2022 - 2023
Ba công khai năm học 2021 - 2022 18-09-2021
Ba công khai năm học 2021 - 2022
Ba công khai năm học 2021 - 2022
Gọi điện thoại
MN CS Thủ Đức: 0938 204 666
MN CS Bình Tân: 0938 204 666
MN CS Bình Dương: 0775 780 099